O autorce

Životopis nestrukturovaný

Narozená, vdaná, má tři děti. Nevlastní žádné domácí zvíře (papoušek Gandalf pošel).

Dobře, tak teď vážně:

Vilma Kadlečková (1971) je autorka cyklu 'Legendy o argenitu'. Její knihy na rozhraní sci–fi a fantasy mapují budoucí historii Země a hvězdných impérií a sledují osudy lidí, do jejichž života zasáhne argenit – pozůstatek dávných netechnických civilizací a zdroj psychotronické energie. Absolvovala střední ekonomickou školu a obor vědecké informace a knihovnictví na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Pracuje jako redaktorka. Je vdaná za Martina Klímu (od r. 1994) - čili se ve skutečnosti jmenuje Vilma Klímová. Dívčí jméno Kadlečková používá jako literární pseudonym.

Info jinde na internetu

Minipaměti

Ale proč s tím vlastně čekat až na důchod? Podniknu to rovnou: dám dohromady pár poznámek či drbů o lidech a událostech, které možná některý laskavý čtenář těchto stránek zažil taky (a vidí je třeba docela jinak). Bezprostředním popudem k sepsání následujících 'minipamětí' byly e-maily Evy Hauserové o zahradničení, které mě přiměly snažit se dobrat toho, co jsem vlastně hledala v zahradách, a nápad Zdeňka Rampase (šéfredaktora Interkomu), který vyzýval jedince postižené zájmem o sci-fi, aby sepsali své vzpomínky na to, jak k dotyčné úchylce přišli. Čili tady je snůška historek ze života, pro větší přehlednost rozdělená do kapitol.

Od doby, kdy jsem toto dávala na svůj web, už zase uteklo pár let a leccos se přihodilo. Časem to třeba sepíšu...